Siyasette Başarılı Olmak

Siyasette Başarılı Olmak

Siyaset kazanının kaynamaya başladığı bugünlerde siyasi partilerin çalışma takvimleri işliyor, sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları gittikçe belirginleşiyor.
Sivil toplum kuruluşları belli bir kesimin temsilcileri, çoğunluğun sesi ve ortak hareket modeli olduklarından siyasi partilerin muhatapları oldukları gibi siyaset düşünen kişilerinde önemli dayanağıdırlar.
Arz ve talebin dengesinde kendisini muhatap zanneden ancak siyaseten güç elde edememiş sivil toplum kuruluşları temsilde adaleti isteyip kendilerine yer ararken,  siyasi manevraları şu ana kadar iyi yapmış, siyaseten etkili ve yetkili olmuş, meydan boş iken kazanımlarını daha kolay elde edenler bu siyasi güçlerini paylaşmak istememektedir.
Nasıl ki Dünya birkaç ülke tarafından idare ediliyorsa bizim ülkemizin batı illerinde de birçok ilden göç edip gelmiş insanlar ortak yaşamasına rağmen nedense hep birkaç ilden seçilmiş temsilciler tarafından idare ediliyor.
Biz Ağrılılar bugüne kadar temsilde adaleti her platformda sözlü ifade ettik. Bağırdık çağırdık kendi sesimizi kendimiz dinledik. Toplandık, konuştuk, bir şeyler yapmaya gayret ettik ancak mağduriyetlerimizi paylaşıp, önerilerimizi söylemekten öteye gidemedik. Bu durum yıllarca böyle devam etti. Türkiye genelinde 200 e yakın dernek, Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde olmak üzere toplam 3 de federasyon kurumsal kimliğimiz oldu. İş görme kabiliyetimiz bir arpa boyu yol alamasa da detaylı tanışıklığımızı, yardımlaşmamızı ve var oluşumuzu kazanım saydık. Bu yapımızla siyaseten içimizden birini çıkarma başarısı gösteremeyip, kullanıldık, desteklediklerimiz tarafından üvey evlat muamelesi gördük.
Ancak şimdi görüyorum ki Ağrılılar daha organize, durum analizi yaparak eylem planı hazırlıyor ve uyguluyor. Ankara’da Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu’ nun çalışmalarına yakinen şahit oluyorum.
1.     Federasyon kurulmadan önce Ağrılıların var olduğu bütün illerde İş adamları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kanaat önderleri ile istişare edildi ve ortak görüşler alındı. Yedi farklı ilimizdeki derneklerimizin gücünü birleştirmesi ile federasyon kuruldu.
2.    Antalya ve Eskişehir illerimizde iki ay arayla iki ayrı çalıştay yapıldı. Türkiye genelinden akademisyen, bürokrat, iş adamı ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile toplamda 50 kişi Antalya da 2 gün, 85 kişinin katılımı ile Eskişehir’de 2 gün Ağrı ve Ağrılı konuşuldu, yol haritası belirlendi, komisyonlar kuruldu, görev ve yetkiler verildi, sonuç bildirgesi hazırlandı, basın ve yetkili mercilerle paylaşıldı. Bu çalıştaylar Türkiye genelinde Ağrılı Prof. Ve Doçentlerin, bürokratların, işadamlarının ve Ağrıdaki kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen ilk toplantılar olarak Ağrı tarihinde yerini aldı. Ağrılılar için bir milat oldu.
3.    Çalıştaylar sonucunda “ortak akıl, ortak hareket” sloganı öne çıkarken nitelikli insan gücünü artırmak birinci hedef olarak konuldu.
4.    Bu bağlamda her ayın sonunda Ankara’da federasyon genel merkezinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantıları Türkiye’nin dört bir yanından katılan temsilcilerle önemli kararlar alıyor ve uygulamaya devam ediyor.
5.    Ocak 2015’te Türkiye genelindeki bütün Ağrılı bürokratların davet edildiği genel merkezde meslek gurupları toplantılarının 1.Si gerçekleşti. 28 Şubat ta Türkiye genelindeki bütün Ağrılı Prof.lerin davet edildiği 2. Toplantı yapılacaktır. Her ay bir meslek gurubu toplanarak güç birliği yapılmakta ve “ortak akıl ortak hareket sloganı” icra edilmekte, nitelikli insanlarımız bir araya getirilip güç birliği yapılmaktadır.
6.    Marmara bölgesinde İstanbul Avrupa yakasında oluşturulan Ağrı Dostluk Platformu geniş katılım ile adeta boy gösterisi yaparak pastadan pay talebini hak ettiğini gösterirken, Anadolu yakası ve körfez bölgesindeki derneklerin 6. Sı 22 Şubatta Dilovası’nda yapılacak olan İstişare gurubu toplantıları da ortak akıl ve ortak hareketin neleri halledebileceğinin ispatı olacak çok yakında.
7.    Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu’nun ocak ayı yönetim kurulu kararı olarak alınan Türkiye genelindeki tüm Ağrılı sivil toplum kuruluşu yetkililerinin ıslak imzaları ile hazırlanacak bir seçim strateji metni, aday ismi belirtmeksizin ve siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm partilerin genel merkezlerine bizzat iletilecek, Ağrılıların yoğun yaşadığı bölgelerde hak talepleri hep birlikte tek ses olarak dillendirilecektir. Aksi halde Ağrılılara yer vermeyen siyasi partilere Ağrılılar gerekli demokratik tepkisini gösterecektir.
Bugün Ağrılılar geçmişe göre daha organize ve daha bilinçli hareket etmektedir.
-Güç birliği yapabiliyor
-Nitelikli insanı mevcut,
-Ekonomik gücü yerinde,
-Ülkesini seven, barışı, birlikte yaşamayı, özgürlükleri önemseyen bu yapı, batı illerinde kendi temsilcilerini kendi içinden seçecek güçtedir.  
Örnek çalışmalar desteklenmeli, güç birliği bozulmamalı, federasyonlar birleşerek konfederasyon olmalıdır.

Metin Bertan

Metin Bertan3

MALTEPE AĞRI TANITIM GÜNLERİNDEN YANSIMALAR Anadolu’nun her yerinden, farklı illerinden insanlar yaşar İstanbul’da. Tarih boyunca farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan İstanbul a ...